Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Skúsenosti s liečbou mužov s parkinsonovou chorobou a bph
Jozef Marenčák, Rudolf Moro, Eduard Králik, Dymitry Lapatko
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
Cieľ: Retrospektívne zhodnotenie efektivity konzervatívnej a chirurgickej liečby pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou (PCH) a benígnou prostatickou obštrukciou (BPO) v dôsledku benígnej prostatickej hyperplázie (BPH). Materiál a metódy: V období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2013 bolo na urologickom oddelení FNsP Skalica liečených celkovo 21 mužov (priemerný vek 74, rozpätie 66-79 rokov) s PCH, ktorí mali súčasne aj ťažkosti v dôsledku BPH. Všetci pacienti boli zo začiatku liečení konzervatívne – kombináciou zásahov do životosprávy + medikamentov (alfablokátory, inhibítory 5-alfa-reduktázy, antimuskariniká a pod.) a u 9 mužov bola urobená transuretrálna resekcia prostaty (TURP) v dôsledku zlyhania konzervatívneho postupu. Všetci jedinci indikovaní na TURP mali pred operáciou zavedený permanentný katéter (PK) pre opakované retencie moču. Všetci pacienti pravidelne užívali lieky na PCH. Diagnostické postupy zahrnovali: podrobnú anamnézu, dotazníky (IPSS, OAB, škála podľa Hoehna a Yahrovej a pod.) a mikčné denníky, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne zhodnotenie, uroflowmetriu, ultrasonografické vyšetrenie (stanovenie objemu postmikčného rezidua a zhodnotenie stavu horných močových ciest), kompletné urodynamické vyšetrenie (cystometriu, elektromyografiu a tlakovo-prietokové štúdie), uretrocystoskopiu (u všetkých jedincov, ktorí boli liečení TURP), neurologické vyšetrenie a pod. Obštrukcia na úrovni hrdla močového mechúra bola hodnotená podľa Abramsovho-Griffithovho nomogramu. Efekt liečby bol sledovaný v pravidelných intervaloch na základe IPSS, kvality života, mikčného denníka, postmikčného rezidua a pod. Priemerná doba sledovania predstavovala 64 (rozpätie 9-87) mesiacov. Výsledky: Medikamentózna liečba BPH u pacientov s PCH zlepšila IPSS priemerne o 3,4 bodu u 6/12 (50 %), znížila objem postmikčného rezidua o 50 ml, znížila noktúriu o 1 nočné močenie u 5/12 (42 %), zlepšila kvalitu života o 2 body u 8/12 (67 %) jedincov s BPO/BPH. TURP bola efektívna u 6 z 9 (67 %) mužov. Traja muži mali po TURP ťažkosti s udržaním moču a bolo potrebné znovu im zaviesť močový katéter. Závery: PCH v kombinácii s klinickou BPH vyžaduje v prvom rade konzervatívny postup. Urodynamické vyšetrenie je nevyhnutné u všetkých pacientov najmä na potvrdenie BPO a na vylúčenie iných neurologických príčin. TURP musí byť konzultovaná s pacientom.
Parkinsonova choroba BPH BPO liečba
Klin. urol. 2014; 10 (1): 18-23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by