Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Sledovanie intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu
Branislav Kolarovszki, Július De Riggo, Peter Ďurdík, Juraj Šutovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Autori sa zameriavajú na sledovanie intrakraniálnej dynamiky u detí s hydrocefalom. Medzi možnosti sledovania intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu patrí hlavne: 1. zhodnotenie klinického stavu dieťaťa, 2. transkraniálna ultrasonografia (USG), počítačová tomografia (CT), nukleárna magnetická rezonancia (NMR), 3. transkraniálna dopplerovská ultrasonografia s farebným kódovaním (TCCD), 4. priame meranie intrakraniálneho tlaku (ICP), 5. nepriame meranie intrakraniálneho tlaku pomocou oftalmodynamometra, 6. perfúzna scintigrafia a 7. MR spektroskopia (nukleárna magnetická spektroskopia).
detský hydrocefalus intrakraniálna dynamika
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (3): 132 - 135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by