Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 1/2017
Recidivujúci mülleriánsky papilóm – kazuistika
V. Dudičová, R. Dudič, P. Urdzík
Potenciálne markery preeklampsie, IUGR a predčasného pôrodu
R. Dudič, V. Dudičová, P. Urdzík
Kardiomyopatia vo včasnom puerpériu
R. Dudič, V. Dudičová, P. Urdzík
Hemoperitoneum ako komplikácia kardiochirurgického výkonu – kazuistika
V. Dudičová, R. Dudič, P. Urdzík
Kardiovaskulárne komplikácie po gynekologických operáciách
P. Suchánek, M. Matta, P. Urdzík
Poranenia gastrointestinálneho traktu pri gynekologických operáciách
P. Urdzík, R. Dudič, V. Dudičová, E. Tóth
Uropoetické komplikácie po gynekologických operáciách
P. Urdzík, R. Dudič, V. Dudičová, Ľ. Lachváč, J. Beck
Vplyv abdominálnej simplexnej hysterektómie, vaginálnej hysterektómie a operácie pomocou syntetického materiálu na výskyt sexuálnych dysfunkcií
M. Matta, P. Urdzík, P. Suchánek
Chirurgický zásah na adnexách a ovariálna rezerva
S. Toporcerová, A. Grendelová, Z. Liptáková, P. Urdzík
Správy
Zápisnica zo zasadnutia výboru SGPS (11-1/2017) konaného dňa 27. 4. 2017 v Bratislave
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by