Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 1/2018
Tehotnosť a pôrod u žien s vyšším vekom
K. Plank, E. Lacková, E. Koričanská
Gravidita pacientok po transplantácii pečene
R. Gregušová, K. Plank, I. Rusňák
Hepatitída typu C v gravidite
J. Hinšt, M. Harbuláková, Ľ. Turkota
Kontroverzie prítomnosti partnera rodičky ako sprevádzajúcej osoby pri pôrode
Z. Provazníková, A. Krutáková, K. Jandová, I. Rusňák
Výsledky onkogynekologickej starostlivosti na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UN Bratislava v roku 2017
M. Redecha, M. Papcun, M. Foltín, J. Hederlingová, J. Záhumenský
Hlboká žilová trombóza u pacientok s gynekologickou malignitou
A. Filkászová, Ch. Bartko, P. Štencl, J. Oravec, R. Sysák, E. Korňanová, Ľ. Hammerová
Kryokonzervácia oocytov – možná alternatíva liečby neplodnosti
P. Harbulák, I. Stenová, G. Kaňová
Niektoré psychosociálne aspekty surogátneho materstva
K. Jandová
Kazuistiky
Cystická adenomatózna malformácia pľúc z pohľadu neonatológa
S. Mikulajová, L. Legéňová, J. Čajková, A. Čunderlík
Spontánny ovariálny hyperstimulačný syndróm
M. Harbuláková, Ľ. Turkota, I. Rusňák, A. Čunderlík, M. Korbeľ, Ľ. Danihel
Správy
Blahoželáme členom SGPS
Prof. Milan Rastislav Henzl, M.D., PhD., člen SGPS h. c. (1928 – 2005) 90. výročie narodenia
Michal Valent
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by