Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 1/2019
Pôvodné práce
Analýza rizikových faktorov abnormálne invazívnej placenty v klinickom materiáli
Z. Václavová
Prežívanie ovariálneho tkaniva v zmrazenom/rozmrazenom ovariálnom grafte u ovarektomovaného potkana – pilotná štúdia
A. Grendelová, T. Grendel, T. Toporcer, I. Uhrinová, J. Richnavský, S. Farkašová Iannaccone, P. Urdzík, S. Toporcerová
Prehľadové práce
Ultrazvuková diagnostika komplikácií viacplodovej tehotnosti
Z. Nováková
Možnosti intrapartálnej ultrasonografie
E. Korňanová, Z. Václavová, P. Štencl, M. Korbeľ, Z. Nižňanská, R. Sysák, M. Dubčáková, R. Ožvoldová
Aké komplikácie hrozia pacientkam s gestačným diabetes mellitus?
M. Gáborová, V. Doničová, S. Grešová, A. Brandeburová, J. Štimmelová, D. Tokárová
Naše postupy pri liečbe diabetu mellitu počas tehotenstva a gestačného diabetu mellitu
S. Dókušová, K. Dókuš, E. Martinka
Popôrodné krvácanie
J. Daniš, M. Borovský, A. Krištúfková
HPV test v primárnom skríningu rakoviny krčka maternice
E. Kúdela, J. Danko, P. Žúbor, M. Redecha
Biomarkery v diagnostike de novo vzniknutého a rekurentného karcinómu prsníka
M. Matta, P. Dubinsky, P. Suchánek, M Horánska
Správy
Blahoželáme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by