Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 1/2020
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Aktuálne možnosti liečby predčasného pôrodu
R. DUDIČ, V. DUDIČOVÁ, A. NAGYOVÁ, B. KUNCOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
ÚLOHA ANGIOGÉNNYCH FAKTOROV V PREDIKCII PREEKLAMPSIE
B. BOLERÁZSKA, V. DUDIČOVÁ, A. BIRKOVÁ, B. HUBKOVÁ
AKTUÁLNE MOŽNOSTI PREVENCIE PREEKLAMPSIE
V. DUDIČOVÁ, B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
VPLYV ALKOHOLU, TABAKU A INÝCH DROG NA TEHOTENSTVO A PLOD
V. DUDIČOVÁ, R. DUDIČ, A. NAGYOVÁ, B. KUNCOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
LUTEÁLNA PODPORA PO EMBRYOTRANSFERE A VO VČASNEJ GRAVIDITE PO IN VITRO FERTILIZÁCII
S. TOPORCEROVÁ
KARCINÓM ENDOMETRIA A VYBRANÉ BIOMARKERY: PREHĽAD SÚČASNEJ LITERATÚRY
A. NAGYOVÁ, B. KUNCOVÁ, R. DUDIČ, V. DUDIČOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
GYNEKOLOGICKÉ MALIGNITY A LABORATÓRNE MOŽNOSTI ICH DIAGNOSTIKY
B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ, R. DUDIČ, V. DUDIČOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
KAZUISTIKY
PERIPARTÁLNA SEPSA – KAZUISTIKA
D. TÓTH, P. SUCHÁNEK, V. DUDIČOVÁ, R. DUDIČ, B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ, P. URDZÍK
SPRÁVY
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS 50 rokov plní svoje poslanie (1969 – 2019)
M. VALENT
Za prof. MUDr. Karolom Holomáňom, CSc. (12. 9. 1945 – 30. 11. 2019)
P. ŠUŠKA
Blahoželáme členom SGPS, ktorí sa v roku 2020 dožívajú významného životného jubilea
M. REDECHA
Zápisnica zo zasadnutia Výboru a Revíznej komisie SGPS (7-5/2019)
M. REDECHA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by