Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 2/2015
Význam mikroskopie pre diferenciálnu diagnózu vulvovaginálneho diskomfortu
M. Kliment
HELLP syndróm
M. Dráb, M. Gábor, M. Križko ml., P. Papcun, M. Redecha, A. Totka, K. Holomáň
Sludge plodovej vody
J. Hederlingová, A. Maľová, Ľ. Hammerová, Z. Nováková, M. Redecha
Možnosti praktického využitia vnútromaternicovej antikoncepcie s levonorgestrelom
R. Sládičeková
Ultrazvuk v predoperačnom stagingu karcinómu cervixu
M. Hlaváčik
Patológia endometria v ultrazvukovom obraze
A. Maľová, J. Hederlingová, Z. Nováková
Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti pre klinickú prax
P. Harbulák, S. Galo, P. Krajkovič, M. Petrenko
Liečba endometriózy u pacientok so sterilitou
P. Harbulák, Z. Behúňová
Lipoma Vulvae
E. Lányi, D. Bátorová, M. Egyedová
JUBILANTI
Blahoželáme - Profesor Dr.h.c. MUDr. Ján Štencl, CSc., 75-ročný
Peter Šimko, Marián Bernadič, Michal Valent
SPRÁVY
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝBORU SGPS (4-1/2015) KONANÉHO DŇA 13. 3. 2015 V BRATISLAVE
Martin Redecha
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝBORU SGPS (5-2/2015) KONANÉHO DŇA 14. 5. 2015 V BRATISLAVE, HOTEL CARLTON
Martin Redecha
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by