Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 2/2018
Prehľadové práce
Abnormality placenty v sonografickom obraze
A. Bašková, K. Biháriová, D. Micenková, M. Vagaská, M. Vodecký, J. Višňovský
Vrodené vývojové chyby pľúc v ultrazvukovom zobrazení
K. Bihariová, D. Kobidová, J. Višňovský, A. Bašková, M. Vagaská, D. Micenková, M. Vodecký, P. Molitoris
Ultrazvuk v urogynekologii
D. Gágyor
Desatoro operatéra
M. Mlynček
Liečba prvej línie rakoviny ovárií sa môže v krátkej budúcnosti zmeniť
T. Šálek
Diagnostický algoritmus cervikoistmickej gravidity v I. trimestri
M. Vodecký, A. Bašková, K. Biháriová, D. Micenková, M. Vagaská, J. Višňovský
Vybrané etické problémy v gynekológii a pôrodníctve
I. Ondriová, J. Cinová
Kazuistiky
Zabudnuté rúška v brušnej dutine pri operačných výkonoch
V. Hanzelová. M. Kubalová. M. Mlynček
Zmeny feto-fetálnej cirkulácie pred liečbou a po liečbe fetoskopickou laserovou koaguláciou monochoriálnejbiamniálnej gravidity s TTTS IV. stupňa a následný peripartálny manažment so zameraním na timing pôrodu – kazuistika
M. Vagaská, A. Bašková, K. Biháriová, D. Micenková, M. Vodecký, J. Višňovský
Angioleiomyóm maternice a leiomyómy maternice s lymfocytovou infiltráciou diagnostikované u jednej pacientky – kazuistika
V. Bartoš, D. Klačko
Správy
200 rokov od narodenia Ignáca Filipa Semmelweisa 1818 – 1865
Michal Valent
Docent MUDr. Vojtech Kliment (1918 – 2005) 100. výročie narodenia
Michal Valent
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (15-2/2018) konaného dňa 7. 6. 2018 v Brne
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by