Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 2/2019
PôVODNÉ PRÁCE
Foleyov katéter v preindukcii pôrodu
R. Sysák, P. Štencl, M. Korbeľ, Z. Nižňanská, Z. Václavová, M. Dubčáková, E. Korňanová, R. Ožvoldová
PREHĽADOVé PRáCE
Prenatálna ultrazvuková diagnostika abnormálne invazívnej placenty
Z. Václavová, P. Štencl, Z. Nižňanská, R. Sysák, E. Korňanová, M. Dubčáková, R. Ožvoldová
Konzervatívny manažment abnormálne invazívnej placenty
B. Lévayová, M. Korbeľ
Juvenilná metrorágia u dievčat s vrodenými koagulopatiami
Z. Nižňanská, P. Štencl, M. Korbeľ, R. Sysák, Z. Václavová, M. Dubčáková, E. Korňanová, R. Ožvoldová, D. Jankovičová, T. Prigancová, A. Bátorová
Antikoncepcia v perimenopauze; výhody a riziká užívania
R. Ožvoldová, M. Borovský, P. Štencl, Z. Václavová, M. Dubčáková, Z. Nižňanská, R. Sysák, E. Korňanová
Exozómy a rakovina vaječníka
M. Redecha, M. Papcun, M. Zdurienčíková, K. Holomáň, J. Sedlák
Salpingektómia vs tubárna sterilizácia: je čas na komplexnú zmenu?
P. Bielik, T. Daniscek, P. Adásek, V. Štiefel, C. Varga
KAZUISTIKY
Pľúcna artériová hypertenzia v tehotenstve: kazuistika
L. McCullough, E. Scholtz, Z. Nováková, M. Luknár, E. Goncalvesová
SPRÁVY
Univ. prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. (1915 – 1989) pripomenutie odchodu do večnosti
M. Valent
Praktická gynekológia (1994 – 2009)
Časopis, ktorý ukázal, akí sme a čo dokážeme
M. Valent
Zápisnica zo schôdze výboru a revíznej komisie SGPS konanej dňa 15. marca 2019 v Bratislave (3-1/2019)
M. Redecha, J. Danko
Zápisnica zo spoločného zasadnutia výboru a revíznej komisie SGPS konanej dňa (4-2/2019) 30. 5. 2019 v Nižnej
P. Žúbor, M. Redecha
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by