Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 3/2015
Analýza prípadov závažného peripartálneho krvácania v Slovenskej republike v roku 2012
J. Daniš, m. Korbeľ, m. Borovský, a. Krištúfková, m. Dugátová
Analýza prípadov eklampsie v Slovenskej republike v roku 2012
M. Dugátová, m. Korbeľ, m. Borovský, j. Daniš, a. Krištúfková
Prefrontálny priestor plodu – nový ultrazvukový marker v skríningu downovho syndrómu?
A. Maľová, J. Hederlingová, Z. Nováková, J. Daniš
Možnosti ultrazvukového skríningu a diagnostiky vrodených vývojových chýb srdca plodu v I. trimestri tehotnosti
A. Vašková
Odporučené postupy v manažmente cervikálnych prekanceróz
E. Kúdela, j. Višňovský, l. Plank, a. Farkašová, v. Holubeková, z. Lasabová, K. Danko
Nové trendy vo vyšetrovaní mužskej plodnosti
M. Molčanová, p. Harbulák, m. Pustaj
Ultrazvuk v predoperačnom stagingu karcinómu cervixu (2)
M. Hlaváčik
Ako je to s vakcináciou proti hpv na Slovensku?
M. Redecha
KAZUISTIKY
Bilaterálna tubárna gravidita
E. Lomenová, m. Egyedová, b. Beblavá, e. Lányi, d. Bátorová
SPRÁVY
Ebcog – the European Board and College of Obstetrics 134 and Gynaecology
A. Krištúfková
ENTOG – THE EUROPEAN NETWORK OF TRAINEES IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
Monika Dugátová
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (6-3/2015) konaného dňa 18. 6. 2015 v N ižnej nad Oravou
Martin Redecha, Ján Danko
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by