Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 3/2016
Prehľadové práce
Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike
M. Jezberová, A. Čunderlík, V. Lehotská
Prenatálna diagnostika a manažment gravidít u plodov so sakrokokcygeálnym teratómom
R. Gregušová, R. Králik, A. Čunderlík, M. Jezberová, I. Rusňák, J. Trnka
Prenatálna diagnostika a manažment gravidít s plodmi s defektom neurálnej rúry a s ventrikulomegáliou
H. Habánová, D. Dúbravová, A. Čunderlík, M. Jezberová, F. Horn, J. Trnka, M. Smrek, I. Rusňák
Prenatálna diagnostika a manažment defektov prednej steny brušnej
E. Lacková, Ľ. Turkota, A. Čunderlík, M. Jezberová, M. Kabát, J. Trnka, I. Rusňák
Prenatálna diagnostika, manažment gravidity a postnatálna intervencia u plodov s diafragmatickou herniou
Z. Provazníková, I. Béder, P. Omaník, J. Babala, A. Čunderlík, I. Rusňák, M. Jezberová
Prenatálna diagnostika a manažment gravidity u plodov s niektorými vvch mozgu
A. Krutáková, A. Čunderlík, H. Habánová, M. Jezberová, M. Smrek, D. Dúbravová, I. Rusňák, F. Horn
Prenatálna diagnostika a manažment gravidity s VVCH pľúc plodov
P. Kleskeň, A. Čunderlík, M. Jezberová, I. Rusňák, J. Babala, M. Fuňáková
Správy
Zápisnica zo zasadnutia výboru SGPS (8-1/2016) konaného dňa 5. 5. 2016 v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (9-2/2016) konaného dňa 9. 6. 2016 v Karlových Varoch
Univerzitný profesor MUDr. Alfréd Kotásek, DrSc. akademik ČSAV (1911 – 1991)
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by