Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 3/2017
Manažment nevoľnosti a vracania v skorom štádiu tehotnosti
Z. Laučeková, A. Gondová, M. Hrtánková, M. Jágelková, K. Zelinová, P. Žúbor, K. Dókuš, J. Danko
Neskorá preeklampsia
P. Oťapková, J. Záhumenský
Monitorovanie srdcovej frekvencie plodu pomocou abdominálnej fetálnej elektrokardiografie
M. Hrtánková, Z. Laučeková, K. Biringer, J. Danko
Vplyv hyperglykémie matky v tehotenstve na myokard novorodenca
T. Jurko, A. Jurko Jr., E. Kudela, J. Matušek, M. Zibolen
Oneskorené podviazanie pupočníka – pre koho je určené?
Z. Zimová, M. Zimová, L. Nandrážiová, M. Zibolen
Vplyv cisárskeho rezu na novorodenca
L. Dočekalová, Z. Pažická, K. Maťašová
Pooperačná konsolidačná medikamentózna liečba endometriózy
T. Bielik, M. Ňachajová, Š. Krivuš, P. Žúbor, J. Danko
Je chirurgická liečba u žien s hlboko infiltrujúcou endometriózou pred in vitro fertilizáciou optimálnym riešením?
Z. Laučeková, M. Hrtánková, I. Švecová, M. Ňachajová, A. Gondová, P. Žúbor, K. Dókuš, J. Danko
Algoritmus diagnostiky endometriálneho karcinómu
M. Ňachajová, T. Bielik, A. Gondová, E. Kúdela, J. Višňovský, P. Žúbor, J. Danko
Správy
Docent MUDr. Igor Rusňák, PhD., mim. prof. SZU 60-ročný
Univ. prof. MUDr. Teodor Schwarz (1892 – 1980) 125. výročie narodenia
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by