Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 4/2015
Maternicové leiomyómy a príčiny ich vzniku
D. BRANÝ, D. DVORSKÁ, M. NACHAJOVÁ
Diseminované nádorové bunky ako potenciálny marker metastatického postihnutia pri karcinóme prsníka
A. Gondová, P. Kasajová, M. Hrtánková, Z. Laučeková, P. Žúbor, J. Danko
Využitie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a liečbe karcinómu prsníka
M. Jagelková, K. Zelinová, Z. Laučeková, K. Dókuš, J. Danko
Využitie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a liečbe karcinómu ovária
K. zelinová, m. jagelková, z. laučeková, i. švecová, k. dókuš, j. danko
základné ultrazvukové vyšetrenie pri viacplodovej tehotnosti – prehľad odporučených postupov
I. Švecová, K. Biskupská-Boďová, P. Kasajová, K. Dókuš, P. Žúbor, J. Danko
skríning a diagnostika rázštepu pery a podnebia
Z. LAUČEKOVÁ, I. ŠVECOVÁ, P. KASAJOVÁ, A. GONDOVÁ, K. LADIVEROVÁ, K. BISKUPSKÁ BOĎOVÁ, K. DÓKUŠ, P. ŽÚBOR, J. DANKO
experimentálne metódy monitorovania plodu
M. HRTÁNKOVÁ, K. BIRINGER, K. LADIVEROVÁ, P. KASAJOVÁ, A. GONDOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, J. DANKO
Akvaporíny, antidiuretický hormón vo vzťahu k fetálnej homeostáze a regulácii objemu intraamniálnej tekutiny
K. Ladiverová, M. Hrtánková, Z. Laučeková, A. Gondová, K. Biringer, J. Danko
nízkomolekulové heparíny v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí
M. HRTÁNKOVÁ1, K. BIRINGER1, K. LADIVEROVÁ1, P. KASAJOVÁ1, Z. LAUČEKOVÁ1, A. GONDOVÁ1, J. SOKOL2, J. DANKO1
Maternálne fajčenie počas tehotenstva a jeho vplyv na pôrodnú hmotnosť
P. KASAJOVÁ, E. KÚDELA, M. HRTÁNKOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, A. GONDOVÁ, I. ŠVECOVÁ, K. DÓKUŠ, P. ŽÚBOR, J. DANKO
Správy
Plán akcií SGPS na rok 2016
Blahoželáme členom SGPS, ktorí sa v roku 2016 dožívajú životného jubilea:
MUDr. Martin Redecha, PhD
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (7-4/2015) konaného dňa 6. 11. 2015 v Bratislave
Martin Redecha
OBSAH č. 1 - 4, 2015
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by