Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 4/2016
Pôvodné práce
Hodnotenie kvality života po onkogynekologickej liečbe
E. Lajtman, M. Mlynček
Vaginálny pôrod po cisárskom reze – retrospektívna štúdia
P. Kaščák, M. Gaman, R. Gajdošík, N. Matušková, A. Antalová
Perinatálne výsledky u žien nad 35, resp. 40 rokov vo FN Trenčín
P. Kaščák, N. Matušková, R. Gajdošík, D. Krempaská
Odporučenia pre prax
Prevencia vzniku RhD hemolytickej choroby plodu a novorodenca z pohľadu imunohematológa
D. Pavlíková, M. Skraková, A. Bátorová
Nové miesto vitamínu D v gynekológii a pôrodníctve
M. Kliment
Kazuistiky
Intrakraniálny nezrelý teratóm u plodu v 20. týždni gravidity
M. Mlynček, K. Kajo, J. Cibíček, S. Zsolt, E. Lajtman
Opakujúci sa HELLP syndróm v 22. gestačnom týždni
P. Kaščák, P. Antal, R. Gajdošík, M. Hlaváčik
Kongenitálna ichtyóza, dve kazuistiky a prehľad literatúry
M. Rusňáková, E. Lajtman, B. Škerlíková, M. Mlynček
Nezvyčajný prípad ascitu – pseudo-Meigsov syndróm
A. Masárová, P. Kaščák, M. Paškala
Správy
Plán akcií SGPS na rok 2017
Blahoželáme členom SGPS
Univerzitný profesor MUDr. Dezidér Velič (1860 – 1921)
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (10-3/2016) konaného dňa 5. 11. 2016 v Lúčkach pri Ružomberku
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by