Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 4/2017
Pôvodné práce
Retrospektívna analýza zastúpenia genotypov vysokorizikových HPV vírusov v slovenskej populácii
A. Alemayehu, J. Markus, K. Závodná, R. Lohajová Behulová
Využitie analýzy cirkulujúcej tumorovej dna pri high-grade seróznom karcinóme ovária – pilotná štúdia
M. Jagelková, K. Zelinová, Z. Laučeková, M. Grendár, K. Dókuš
Analýza cirkulujúcej tumorovej dna u pacientok s karcinómom prsníka – pilotná štúdia
K. Zelinová, M. Jagelková, Z. Laučeková, M. Grendár, K. Dókuš
Súborné práce
Interpretácia výsledku skríningu vrodených vývojových chýb vo vzťahu ku genetickému testovaniu plodu
E. Korňanová, P. Štencl, J. Oravec, R. Sysák, A. Filkászová, Ľ. Hammerová
Vplyv materskej obezity na funkciu placenty a vývoj plodu
A. Totka, M. Gábor, Ľ. Argalášová, M. Šimko
Intrauterinné sonograficky riadené výkony na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike – 12-ročný retrospektívny prehľad
V. Ferianec, M. Križko, ml., M. Gábor, P. Papcun, M. Redecha, M. Dráb, M. Feriancová, I. Kunochová, M. Fojtíková, M. Borošová, K. Holomáň, I. Hollý, J. Záhumenský
Aktuálny pohľad na operačnú liečbu porúch panvového dna (klasické postupy verzus implantáty)
I. Hollý, P. Papcun, B. Spodniaková
Kazuistiky
Dva prípady materského úmrtia
J. Záhumenský, P. Pšenková
Správy
Univerzitný profesor MUDr. Ján Vierik, CSc. osemdesiatpäťročný
Michal Valent
Univerzitný profesor MUDr. Ján Šimko, DrSc. (1922 – 2001) – nedožité 95. narodeniny
Michal Valent
Spomienka na primára MUDr. Františka Vaverčáka
Július Chramec
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (13-3/2017) konaného dňa 24. 11. 2017 v Lúčkach
Plán akcií SGPS na rok 2018
Obsah č. 1 - 4, 2017
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by