Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 4/2019
PÔVODNÉ PRÁCE
VČASNÁ RASTOVÁ REŠTRIKCIA PLODU – ANALÝZA KLINICKÉHO SÚBORU
Z. VÁCLAVOVÁ, Z. NIŽŇANSKÁ, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
PREHĽADOVé PRÁCE
DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP ANALGEZIE U VAGINÁLNÍHO PORODU
J. BLÁHA, V. ČERNÝ, P. JANKŮ, M. KAMENÍKOVÁ, Z. KOKRDOVÁ, M. KORBEĽ, P. NOSKOVÁ, A. PAŘÍZEK, P. PAŘÍZKOVÁ, D. SEIDLOVÁ, P. ŠTOURAČ, Š. TRENKLER
PERIPARTÁLNA HYSTEREKTÓMIA 
A. ADAMEC, M. VARGOVÁ, Z. NIŽŇANSKÁ, R. SYSÁK, Z. VÁCLAVOVÁ, L. MCCULLOUGH, D. FECMANOVÁ, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
MONITOROVANIE MARKEROV INFLAMÁCIE PO GYNEKOLOGICKÝCH OPERÁCIÁCH
V. HANZELOVÁ, M. MLYNČEK, M. KUBALOVÁ, T. SOLLÁR
FUNKČNÁ MORFOLÓGIA VAJÍČKOVODOV A ICH MOŽNÁ SPOJITOSŤ S IDIOPATICKOU TUBÁRNOU NEPLODNOSŤOU
M. VARGOVÁ, T. BARCZI, Z. NIŽŇANSKÁ, R. SYSÁK, Z. VÁCLAVOVÁ, M. DUBČÁKOVÁ, L. MCCULLOUGH, A. ADAMEC, D. FECMANOVÁ, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA ENDOMETRIÓZY
L. MCCULLOUGH, Z. NIŽŇANSKÁ, Z. VÁCLAVOVÁ, R. SYSÁK, M. DUBČÁKOVÁ, D. FECMANOVÁ, M. VARGOVÁ, A. ADAMEC, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
SPRÁVY
Blahoželáme
M. Redecha
Profesor Valent – spoluzakladateľ Slovenskej sexuologickej spoločnosti (SSS)
I. Bartl
História parazitologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 1957 – 2008
A. Totková
Úspešné storočné kontinuum Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Gustáv Müller prvým dekanom
M. Valent
Plán akcií SGPS na rok 2020
Zápisnica zo zasadnutia Výboru a Revíznej komisie SGPS (6-4/2019) konaného dňa 25. 9. 2019 v Bratislave
OBSAH č. 1 - 4, 2019
Univerzitný profesor MUDr. Michal Valent, DrSc. deväťdesiatročný
J. Štencl
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by