Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 2/2022
Pôvodné práce
APLIKÁCIA NOVEJ KLASIFIKÁCIE INDUKCIE PÔRODOV A JEJ VPLYV NA OPERAČNÉ UKONČENIE TEHOTNOSTI V NAŠOM SÚBORE
M. BIELIKOVÁ, T. BIELIK, T. ŠROBOVÁ, L. TOMŠA, D. VLČÁKOVÁ, V. MARTINČEK
MANAŽMENT VEDENIA PôRODOV S NALIEHANÍM PLODU PANVOVÝM KONCOM V KYSUCKEJ NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČADCA S RETROSPEKTÍVNOU ANALÝZOU DÁT
S. KOVÁČ, T. BIELIK
RACIONÁLNY PRÍSTUP K VAGINÁLNYM PÔRODOM PO CISÁRSKOM REZE A VPLYV NA FREKVENCIU CISÁRSKYCH REZOV NA NAŠOM PRACOVISKU
D. VLČÁKOVÁ, T. BIELIK, T. ŠROBOVÁ, P. FULLOVÁ, V. MARTINČEK, M. BIELIKOVÁ, K. JAVORKA
Prehľadové práce
PAPP-A VERSUS PLGF V PRVOTRIMESTRÁLNOM KOMBINOVANOM SKRÍNINGU PREEKLAMPSIE
D. CHOVANCOVÁ, Š. VOJTAŠŠÁK
HLADINA FIBRINOGÉNU A JEJ VÝZNAM V DIAGNOSTIKE A MANAŽMENTE ZÁVAŽNÉHO POPÔRODNÉHO KRVÁCANIA
A. KRIŠTÚFKOVÁ, M. BOROVSKÝ, L. KOVÁČ
EVOLUČNÝ POHĽAD NA MENŠTRUÁCIU
A. KOLEKOVÁ, M. BOROVSKÝ
MENŠTRUÁCIA – DIAGNOSTICKÝ ZDROJ A PREDMET VYŠETROVANIA
D. KANÁSOVÁ, M. BOROVSKÝ, Z. VÁCLAVOVÁ
MIKROBIÓM ENDOMETRIA
L. MCCULLOUGH, M. BOROVSKÝ
Kazuistiky
FETÁLNA TETRAZÓMIA 18P: OPIS PRÍPADU
V. BARTOŠ, O. KÁČERÍKOVÁ
ROBOTICKÁ RESEKCIA HLBOKO INFILTRUJÚCEJ ENDOMETRIÓZY MOČOVÉHO MECHÚRA V OBLASTI TRIGONA
B. HUDEC, K. DÓKUŠ, P. URDZÍK, J. BABEĽA, R. ŠKOLKA
Správy
Zápisnica zo zasadnutia Výboru a Revíznej komisie SGPS (13-2/2022) konaného dňa 26. 5. 2022 o 17,00 hod z príležitosti VIII. společného kongresu SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP v Bratislave
Martin Redecha
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by