Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 1/2022
Prehľadové práce
REMODELÁCIA UTERINNÝCH CIEV V GRAVIDITE
T. PRIBULOVÁ, T. ROKOS, E. KOZUBÍK, J. SIVÁKOVÁ, K. BIRINGER, E. KÚDELA
ANÉMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA V TEHOTENSTVE
M. BOROVSKÝ, M. SKRAKOVÁ, J. ZÁHUMENSKÝ, M. REDECHA, M. KORBEĽ, A. BÁTOROVÁ
HOJENIE HYSTEROTOMICKEJ RANY PO CISÁRSKOM REZE
T. PRIBULOVÁ, T. ROKOS, E. KOZUBÍK, J. SIVÁKOVÁ, K. BIRINGER, E. KÚDELA
ZACHOVANIE FERTILITY BEZ MEDICÍNSKEJ INDIKÁCIE
A. GRENDELOVÁ, P. URDZÍK, R. DUDIČ, S. TOPORCEROVÁ
VÝVOJ OPERAČNEJ LIEČBY PROLAPSU PANVOVÝCH ORGÁNOV
G. LIPČEI, L. TOMIQ, D. TÓTH, B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ
PROGESTERÓN V GYNEKOLOGICKEJ AMBULANTNEJ PRAXI
S. TOPORCEROVÁ, P. URDZÍK
VYUŽITIE PROTEOMIKY PRI DIAGNOSTIKE A TERAPII KARCINÓMU PRSNÍKA
D. TÓTH, B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ, A. GRENDELOVÁ, G. LIPČEI, L.TOMIQ, I. TALIAN
Antikoncepcia bez estrogénu s vysokým bezpečnostným profilom ako prvá línia pre široké spektrum žien
M. Redecha
Kazuistiky
LYMFATICKÝ ASCITES PO RADIKÁLNEJ CYTOREDUKČNEJ ONKOLOGICKEJ OPERÁCII. KAZUISTIKA
T. BIELIK, L. TOMŠA, D. VLČÁKOVÁ, T. KULKOVSKÁ, V. MARTINČEK, M. REHÁK, S. KOVÁČ
Správy
Spomienka na profesora MUDr. Augustína Bárdoša, CSc.
M. Redecha
Blahoželáme členom SGPS, ktorí sa v roku 2022 dožívajú významného životného jubilea
Zápisnica zo zasadnutia Výboru a Revíznej komisie SGPS (12-1/2022) konaného 26. 1. 2022 online
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by