Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 2/2020
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Chronické ochorenie obličiek z pohľadu pôrodníka a gynekológa
K. BIRINGER, I. DEDINSKÁ, T. PRIBULOVÁ, T. ROKOS, E. KOZUBÍK, Z. BIRINGEROVÁ, E. KÚDELA
SÚČASNÝ POHĽAD NA SKRÍNING A DIAGNOSTIKU SEKVENCIE TWIN ANEMIA-POLYCYTHEMIA
P. TURŇOVÁ, K. BIRINGER
OBEZITA A TEHOTNOSŤ
Z. LAUČEKOVÁ, M. ŇACHAJOVÁ, E. KOZUBÍK, I. KAPUSTOVÁ, K. BIRINGER
SÚČASNÉ IMUNOHISTOCHEMICKÉ MARKERY CERVIKÁLNYCH LÉZIÍ
E. KÚDELA, M. ŇACHAJOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, E. KOZUBÍK, D. ŠIMOVÁ, T. ROKOS, T. PRIBULOVÁ, K. BIRINGER
EPIGENETICKÉ ZMENY A EXPRESIA miRNA PRI ENDOMETRIÁLNOM KARCINÓME
E. KOZUBÍK, D. ŠIMOVÁ, T. ROKOS, T. PRÍBULOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, K. BIRINGER
KAZUISTIKY
SELEKTÍVNA INTRAUTERINNÁ REŠTRIKCIA AKO KOMPLIKÁCIA PÔVODNE PREBIEHAJÚCEJ TZV. TWIN-ANEMIA-POLYCYTHEMIA SEKVENCIE U MONOCHORIÁLNYCH BIAMNIÁLNYCH DVOJČIAT
P. Turňová, K. Biringer
TEHOTENSTVO PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY Z POHĽADU NEFROLÓGA
I. DEDINSKÁ, M. MOKÁŇ, Ľ. LACA, K. BIRINGER
DIABETICKÁ NEFROPATIA A GRAVIDITA – KAZUISTIKA
T. PRIBULOVÁ, T. ROKOS, E. KOZUBÍK, D. ŠIMOVÁ, K. BIRINGER
SPRÁVY
Quo vadis slovenská perinatológia (spomienky neonatológa perinatológa) (venované životnému jubileu prof. MUDr. Štefana Lukačina, CSc.)
Ivan Frič
Univerzitný profesor MUDr. Ján Štencl, CSc. Akademik EAVU Salzburg osemdesiate narodeniny
prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by