Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 4/2020
Prehľadové práce
NESKORÁ RASTOVÁ REŠTRIKCIA PLODU
Z. VÁCLAVOVÁ, Z. NIŽŇANSKÁ, R. SYSÁK, M. VARGOVÁ, A. ADAMEC, P. ŠTENCL, M. BOROVSKÝ
INDUKCIA A PREINDUKCIA PÔRODU. MECHANIZMUS A METÓDY
D. FECMANOVÁ, P. ŠTENCL
ZÁSADY ANTIHYPERTENZÍVNEJ TERAPIE U TEHOTNÝCH ŽIEN
P. LÚČANOVÁ
DUKTÁLNY KARCINÓM IN SITU
Z. CHVÁLNA
DETEKCIA SENTINELOVEJ UZLINY V LIEČBE KARCINÓMU ENDOMETRIA
B. HUDEC, P. URDZÍK, K. DÓKUŠ, R. ŠKOLKA
PROLAPS PANVOVÝCH ORGÁNOV – TERMINOLÓGIA A KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM
N. DOMINOVÁ
RIZIKOVÉ FAKTORY PORANENIA SVALOV PANVOVÉHO DNA PRI VAGINÁLNOM PÔRODE
L. MELNÍKOVÁ, B. BALAŽOVJECHOVÁ, P. DOLEŽAL, J. ZÁHUMENSKÝ
Kazuistiky
MANAŽMENT VEĽKÝCH OVARIÁLNYCH CÝST: KAZUISTIKA A PREHĽAD LITERATÚRY
M. BEN OUN, P. JANÁČ, A. VINCEOVÁ, M. REDECHA, M. BOROVSKÝ, P. HLAVČÁK, S. KOLAČKOVÁ
MITOTICKY AKTÍVNY LEIOMYÓM MATERNICE. KAZUISTIKA
V. BARTOŠ
Správy
Z našich radov odišiel človek, ktorého sme mali veľmi radi, univerzitný profesor MUDr. Michal Valent, DrSc.
Ján Štencl
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB (1955 – 2020)
prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
Moja ENTOG stáž 2019 – Poľsko
MUDr. Erik Kozubík
Zápisnica zo zasadnutia Výboru a Revíznej komisie SGPS (8-1/2019) 6. 11. 2020 konaného distančnou formou
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
OBSAH č. 1 - 4, 2020
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by