Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 3/2022
PREHĽADOVé PRáCE
FYZIOLOGICKÝ PÔROD PODĽA SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE
L. BOŘUCKÁ, E. LACKOVÁ, I. RUSŇÁK
MANAŽMENT OŠETROVANIA PÔRODNÝCH PORANENÍ
E. LACKOVÁ, I. RUSŇÁK
PROJEKT COVID-19 PREGNANCY & MATERNAL OUTCOME
A. KRIŠTÚFKOVÁ, L. KOVÁČ, A. KOLEKOVÁ, C. MARČIŠOVÁ, Ľ. IZÁKOVÁ, J. MIKAS, J. NÁMEŠNÁ, Z. KRIŠTÚFKOVÁ, M. BOROVSKÝ
ÚLOHA KMEŇOVÝCH BUNIEK PRI REGENERÁCII ENDOMETRIA
M. BEN OUN, M. BOROVSKÝ
MEDIKAMENTÓZNA VERZUS OPERAČNÁ LIEČBA ENDOMETRIÓZY A JEJ VPLYV NA FERTILITU
S. ZAMBOVÁ, L. BOŘUCKÁ, I. RUSŇÁK
MYÓMY MATERNICE A ENDOMETRIUM
M. BEN OUN, M. BOROVSKÝ
Kazuistiky
POSTPARTÁLNA AKÚTNA INVERZIA MATERNICE
J. VARGA, K. JUST
POPÔRODNÝ CHORIOKARCINÓM
L. BOROVSKÁ, B. HOLDA, S. FILKOR
ROBOTICKÁ SANACE ENDOMETRIÓZY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE – KAZUISTIKA
T. PŘIDALOVÁ, R. BUČKO, O. NOVÁK
Správy
Opustil nás primár MUDr. Pavol Veselý!
Štefan Lukačín
Zápisnica z priebehu volieb do Výboru a do Revíznej komisie SGPS na roky 2022-2026
Róbert Paldia
ZÁPISNICA zo spoločnej schôdze nového a odstupujúceho výboru SGPS a Revíznej komisie konanej dňa 17. júna 2022 o 10,00 hod. v Nižnej (1-1/2022)
Alexandra Krištúfková, Martin Redecha
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by