Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS 50 rokov plní svoje poslanie (1969 – 2019)
M. VALENT
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Korene Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) SLS siahajú k počiatkom Československa. Už v roku 1919 chirurgovia a gynekológovia v Prahe prijali iniciatívu a založili Chirurgickú a gynekologickú porodnícku společnosť. Začali vydávať časopis Rozhledy v chirurgii a gynekológii. Spoločnosť mala dve sekcie – chirurgickú a gynekologickú.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by