Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Snížení rizika mozkového infarktu během karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonolýzy
Martin Kuliha1,2, Martin Roubec1, Eva Hurtíková1, Andrea Goldírová1,3, Roman Herzig4, Václav Procházka5, Tomáš Jonszta5, Jan Krajča5, Dan Czerný5, Tomáš Hrbáč6, David Otáhal6, Daniel Šaňák7, Michal Král7, Kateřina Langová8, David Školoudík1,2,3
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Úvod: Sonolýza je nová ultrazvuková terapeutická metoda k urychlení rekanalizace uzavřené tepny. Cílem studie bylo prokázat snížení rizika vzniku mozkového infarktu během karotické endarterektomie (CEA) a stentingu (CAS) použitím sonolýzy s kontinuálním transkraniálním Dopplerovským monitorováním pomocí diagnostické 2 MHz sondy. Metodika: Všichni pacienti se stenózou a. carotis interna > 70 %, kteří byli indikováni k CEA nebo CAS a podepsali informovaný souhlas, byli zařazeni do prospektivní studie. Pacienti byli následně randomizováni do dvou skupin: skupina 1 se sonolýzou během intervence a skupina 2 bez sonolýzy. Před intervencí a 24 hodin po intervenci byly provedeny neurologické vyšetření, testy kognitivních funkcí a magnetická rezonance (MR) mozku. Výskyt nových mozkových infarktů, infarktů > 0,5 cm3 a výsledky kognitivních testů (Mini-Mental State Examination, test hodin a test řečové fluence) byly statisticky vyhodnoceny. Výsledky: Do studie bylo celkem zařazeno 127 pacientů (87 mužů, průměrný věk 65,6 ± 7,7 let). Do skupiny 1 bylo randomizováno 62 pacientů, z nichž 33 podstoupilo CEA (skupina 1a) a 29 CAS (skupina 1b). Do skupiny 2 bylo randomizováno 65 pacientů, z nichž 30 podstoupilo CEA (skupina 2a) a 35 CAS (skupina 2b). Nové mozkové infarkty na kontrolní MR byly nalezeny u 19 (30,6 %) pacientů ve skupině 1; u 6 (18,2 %) pacientů ve skupině 1a a 13 (44,8 %) ve skupině 1b. Ve skupině 2 byly nové mozkové infarkty nalezeny u 26 (40,0 %) pacientů; 8 (26,7 %) pacientů ve skupině 2a a 18 (51,4 %) ve skupině 2b (p > 0,05 ve všech případech). Nové ischemické mozkové léze > 0,5 cm3 byly nalezeny u 5 (8,1 %) pacientů ve skupině 1 a u 12 (18,5 %) pacientů ve skupině 2 (p = 0,046). Nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly ve výsledcích kognitivních testů mezi jednotlivými podskupinami (p ve všech testech > 0,05). Závěr: Pacienti, kteří podstoupili sonolýzu během CEA nebo CAS měli signifikantně méně často nové ischemické změny na MR po intervence oproti kontrolní skupině. Sonolýza se zdá být efektivní metodou v prevenci vzniku velkých ischemických infarktů mozku během CEA a CAS.
Klíčová slova: karotická endarterektomie, karotický stenting, sonolýza, ischemické změny, magnetická rezonance, mozkový infarkt, kognitivní funkce
Neurológia 2014; 9 (3): 151-156
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by