Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Vyšetrovacie metódy v urológii
Sonografia močového mechúra
Kamil Belej
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Ultrasonografia (US) je základné urologické vyšetrenie, pretože je nebolestivé, neinvazívne, ľahko dostupné a neohrozuje pacienta ionizujúcim žiarením. Poskytuje presnú anatomickú informáciu a vývoj technológie zobrazenia a spracovania utrazvukového obrazu umožnil veľmi kvalitné zobrazenie detailnej štruktúry urologických orgánov. Článok obsahuje základné informácie o ultrazvukovom vyšetrení močového mechúra dospelých a desaťročné praktické skúsenosti autora s týmto vyšetrením.
ultrasonografia zobrazenie močový mechúr
Klin. urol. 2006; 2 (3): 161 - 166
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by