Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Současný pohled na diagnostiku a léčbu anémie chronických nemocí
Miroslav Šimek
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2010
Anémie chronických nemocí patří po anémii z nedostatku železa mezi nejčastější anémie s výskytem hlavně u hospitalizovaných pacientů a nad 60 let věku. Bývá doprovázena infekčními, zánětlivými, autoimunitními nebo nádorovými stavy. Na rozvoji anémie chronických chorob se podílí několik faktorů: funkční nedostatek železa, snížená proliferace a diferenciace erytrocytárních prekurzorů a zkrácené přežívání erytrocytů. Diagnostika se opírá o vyšetření parametrů metabolizmu železa, které odliší anémii chronických nemocí od anémie z nedostatku železa.
Klíčové slova: anémie, železo, hepcidin
Interná med. 2010; 10 (7-8): 371-374
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by