Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
špecifiká akútneho infarktu myokardu u diabetikov
Boris Krahulec
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2009
Diabetes mellitus je výrazný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Úmrtnosť diabetikov je približne rovnaká ako úmrtnosť nediabetikov po prekonanom infarkte myokardu. Za túto zlú prognózu sú zodpovedné diabetické zmeny orgánov (krv, cievy, myokard, nervy). U diabetikov sa akútne koronárne syndrómy často prejavujú atypicky, preto je u nich diagnostika a liečba často oneskorená. Ischémia myokardu sa môže prejaviť atypicky ako dyspnoe, slabosť, mdloby, ale aj ketoacidózou, prípadne vracaním. Počas akútnej ischémie myokardu sú u diabetikov častejšie dysrytmie, mestnavé zlyhávanie ľavej komory srdca. Liečba je zameraná na elimináciu anginóznych bolestí, zníženie celkovej ischemickej záťaže, spomalenie progresie aterosklerózy, zlepšenie kvality života, predĺženie života. Na začatie liečenia diabetika s podozrením na akútny infarkt myokardu stačí už len klinické podozrenie. Podáva sa antitrombotická, antianginózna liečba a liečba stabilizujúca aterosklerotický plát. Dôležitá je primárna koronárna angioplastika, pri viaccievnom postihnutí chirurgický koronárny by-pass. Nutná je čo najlepšia glykemická kontrola u diabetikov, čím sa zásadne zlepšuje prognóza pacientov s akútnym koronárnym syndrómom.
diabetes mellitus akútne koronárne syndrómy atypické klinické prejavy
Interná med. 2009; 9 (9): 393-396
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by