Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
špecifiká anémií v geriatrickom veku
Viera Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2013
Anémia v starobe je častý problém. Vzhľadom na jej nejednotnú definíciu v tomto veku hodnoty prevalencie v literatúre sa pohybujú v širokom rozmedzí. Čo sa týka etiológie, tretinu predstavujú anémie „nutričné“ (deficit železa a vitamínu B12), 20 % pri chronickom zápale, 8 % pri renálnej insuficiencii a tretina anémii je „nejasného pôvodu“. Anémia býva často kombinovanej genézy a sprevádza iné ochorenia. Diagnostické a terapeutické postupy sú podobné ako u iných dospelých pacientov. Keďže aj relatívne ľahký pokles hemoglobínu môže mať negatívny dopad na funkčný stav pacienta, prevencia a liečba anémie v starobe hrá dôležitú úlohu na udržaní jeho dobrej psychickej a fyzickej kondície.
definícia anémie v starobe prevalencia anémií v starobe najčastejšie anémie v starobe anémie nejasného pôvodu v starobe diagnostika liečba a manažment anémií v starobe
Interná med. 2013; 13 (5): 235-240
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by