Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
špecifiká kardiovaskulárnych chorôb u žien a možnosti ich prevencie
Andrej Dukát
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2014
Srdcovo-cievne ochorenia ako skupina ochorení nie sú iba doménou mužov. Tieto ochorenia predstavujú v súčasnosti závažný medicínsky a spoločenský problém, pričom sa im stále nevenuje potrebná pozornosť. Táto skupina ochorení dokonca postihuje viac kategóriu žien než mužov. Majú svoje špecifiká, ktoré determinujú mierne odlišný prístup v manažmente pacientok. Ako ukazujú viaceré epidemiologické štúdie v diagnostike, liečbe a napokon aj v prevencii kardiovaskulárnych ochorení u žien, naše poznatky sú stále nedostatočné a budúcnosť nám ukáže ešte celkom nové aspekty.
srdcovo-cievne ochorenia ženy prevencia
Interná med. 2014; 14 (9): 337-341
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by