Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
špecifiká predoperačnej prípravy a peri/pooperačnej starostlivosti u pacientov s hematologickou malignitou
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Ivana Plameňová, Ľubica Váleková, Ján Hudeček, Ján Staško, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2013
Nádory krvi, krvotvorného a lymfatického tkaniva sú v zásade všetky malígne. Napriek povzbudivým výsledkom v liečbe sa rizikový profil pacienta s hematologickou malignitou plne odhalí napr. až v čase operačného zákroku. Existuje celý rad rizikových faktorov v predoperačnom a pooperačnom čase, ktoré môžu mať zásadný význam na ovplyvnenie výsledku operačného výkonu. Medzi najdôležitejšie patrí samotný nádorový proces (jeho anatomická lokalizácia, vplyv na hemostázu a krvný systém), ako aj efekt protinádorovej liečby.
Kľučové slová: hemostáza, krvácanie, trombóza, malignita, protinádorová liečba
Interná med. 2013; 13 (6): 317-321
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by