Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistika
Splenogonadálna fúzia – opis prípadu zriedkavej vývojovej anomálie
Vladimír Bartoš, Dušan Pokorný, Juraj Mikuláš, Barbora Škripeková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Splenogonadálna fúzia (SGF) je veľmi zriedkavá vrodená malformácia, pri ktorej dochádza k abnormálnemu spojeniu tkaniva sleziny a gonád alebo derivátov mezonefrosu. Konvenčne sa klasifikuje na kontinuálny a diskontinuálny typ. Autori prezentujú prípad takmer 16-ročného chlapca, ktorému bola vykonaná ľavostranná orchiektómia pre hypoplastický semenník. K obalom tuniky vaginalis bol prirastený aj samostatný pendulujúci ovoidný útvar najväčšieho rozmeru 17 mm. Ten histologicky predstavoval akcesórnu slezinu s primerane vyvinutou bielou aj červenou pulpou. Semenotvorné tubuly testis obsahovali len Sertoliho bunky bez prítomnej spermiogenézy. Patologický nález zodpovedal diskontinuálnemu typu SGF s hypopláziou semenníka. V bežnej klinickej praxi predstavuje SGF raritnú vývojovú anomáliu. U chlapcov býva často asociovaná s nezostúpeným semenníkom alebo inguinálnou herniou. Napriek svojej zriedkavosti by mala byť táto chorobná jednotka zahrnutá v diferenciálnej diagnostike intraskrotálnych patologických rezistencií, najmä u detských pacientov.
splenogonadálna fúzia akcesórna slezina
Klin urol 2017; 13 (3): 143 – 145
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by