Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Splenomegália a lymfadenopatia: diagnostická výzva pre internistov
Štefan Sotak
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Splenomegália a lymfadenopatia sú klinické príznaky mnohých ochorení. Majú rôznu etiológiu. Často ide o reakciu lymfatického systému na rozmanité procesy v organizme, vyžadujú si preto komplexný diagnostický postup. V diferenciálnej diagnostike je potrebné odlíšiť patológie nelymfatického pôvodu. Ambulantný internista by mal bezchybne poznať algoritmus diagnostického procesu.

Splenomegaly and Lymphadenopathy: A Diagnostic Challenge for Internists
Splenomegaly and lymphadenopathy are clinical symptoms of many diseases. Their etiology is various. It often is the reaction of the lymphatic system to a variety of processes in the body. Therefore, a complex diagnostic process is required. In differential diagnosis, others non-lymphatic pathologies have to be distinguished. Ambulant internist should know the algorithm of diagnostic process impeccably.
Keywords: hypersplenism, lymph nodes, lymphadenopathy, spleen, splenomegaly
hypersplenizmus lymfadenopatia lymfatické uzliny slezina splenomegália
Interná med. 2020; 20 (1): 35-41
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by