Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Spojitosť medzi poruchami kognitívnych funkcií a obštrukčným spánkovým apnoe u detí
Veronika Kučeravá, Anna Šujanská, Peter Ďurdík, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Problémy so spánkom sa nevyhýbajú ani pediatrickej časti populácie. V rámci spánkových porúch je významnou nozologickou jednotkou syndróm obštrukčného spánkového apnoe, postihujúci 1 – 5 % detí. Ide o ochorenie, ktoré sa pri absencii terapie spája s rizikom rozvoja viacerých komorbidít, predovšetkým je to rozvoj metabolického syndrómu a kardiovaskulárnych komplikácií v neskoršom veku. Významne je ovplyvnené aj správanie a kognitívne funkcie dieťaťa, na základe čoho môže dochádzať k rôznym problémom v škole, kolektíve a rodinnom živote. Kolektív autorov v nasledujúcom článku sa venuje práve tejto problematike, opisuje klinický obraz a aktuálny pohľad na patofyziologickú podstatu vzniku týchto porúch s cieľom poukázať na potrebu zaoberať sa kvalitou spánku nielen na podnet samotného dieťaťa alebo jeho rodiča, ale i počas bežných preventívnych návštev u lekára prvého kontaktu s cieľom predísť týmto komplikáciám.
obštrukčné spánkové apnoe deti porucha kognitívnych funkcií patofyziológia
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (3): 144-146
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by