Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ÚVODNÉ SLOVO
Spomienky a spoločné stretnutia s akademikom T. R. Niederlandom
Miroslav Mydlík
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Akademik T. R. Niederland študoval na Evanjelickom kolegiálnom
gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v r. 1933.
V školskom roku 1943/1944 som aj ja študoval na tomto gymnáziu.
Akademik Niederland v r. 1933 – 1939 študoval na Lekárskej
fakulte Karlovej univerzity (UK) v Prahe. V r. 1957 som bol promovaný
na tej istej LF UK(1).
Roku 1972 som absolvoval 14-dňový postgraduálny pobyt
v laboratóriách III. internej kliniky LF Univerzity Komenského
v Bratislave, kde som sa osobne zoznámil s akademikom Niederlandom.
V roku 1980 mi bola udelená Cena predsedníctva Československej
lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, za práce uverejnené
v domácich a zahraničných časopisoch v r. 1979, t. j. v období,
keď akademik T. R. Niederland bol jej predsedom.
Doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) na tému: „Metabolické
poruchy pri náhlom zlyhaní obličiek” som obhájil 26. júna 1984
na III. internej klinike FVL UK v Prahe. Predsedovia komisie boli
akademik T. R. Niederland a profesor V. Pacovský(2). Niekoľko
mesiacov pred touto obhajobou ma pozval akademik Niederland
na rozhovor do Bratislavy, počas ktorého sa veľmi pozitívne vyjadril
o mojej doktorskej dizertačnej práci.
V r. 1985, v časopise Vnitřní Lékařství, bola uverejnená naša
práca: „M. Mydlík, K. Derzsiová, M. Takáč, T. Szabó, V. Dandár:
Katalytická aktivita aspartátaminotransferázy v erytrocytoch pri
chronickom zlyhaní obličiek”, ktorá bola venovaná 70. narodeninám
akademika T. R. Niederlanda(3).
Na záver si dovolím spomenúť, že r. 2009 mi Slovenská lekárska
spoločnosť udelila Čestnú cenu akademika T. R. Niederlanda,
ktorú si mimoriadne vážim.
Interná med.; 15 (7-8): 311
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by