Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ÚVODNÉ SLOVO
Spomienky autora životopisu o akademikovi Niederlandovi Odkaz, ktorý presahuje rámec medicíny
Ján Szelepcsényi
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Význam lekára, vedca a učiteľa, akým bol akademik Niederland,
neurčujú len jeho vedomosti a poznatky, ale aj jeho osobnostné
črty. Keďže som s akademikom Niederlandom strávil pri
príprave jeho životopisu desiatky hodín, nadobudol som pomerne
hlboký pohľad do jeho osobnostného založenia. Preto dovoľte,
aby som niekoľkými poznámkami pripomenul v rámci nášho
rozpomínania niektoré jeho názory, postoje a prístupy, tvoriace
dôležitú stránku jeho klinickej, vedeckej a pedagogickej činnosti.
Interná med.; 15 (7-8): 309
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by