Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ÚVODNÉ SLOVO
Spomienky autora životopisu o akademikovi Niederlandovi Odkaz, ktorý presahuje rámec medicíny
Ján Szelepcsényi
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Význam lekára, vedca a učiteľa, akým bol akademik Niederland,
neurčujú len jeho vedomosti a poznatky, ale aj jeho osobnostné
črty. Keďže som s akademikom Niederlandom strávil pri
príprave jeho životopisu desiatky hodín, nadobudol som pomerne
hlboký pohľad do jeho osobnostného založenia. Preto dovoľte,
aby som niekoľkými poznámkami pripomenul v rámci nášho
rozpomínania niektoré jeho názory, postoje a prístupy, tvoriace
dôležitú stránku jeho klinickej, vedeckej a pedagogickej činnosti.
Interná med.; 15 (7-8): 309
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by