Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Spontánna ruptúra ezofágu (syndróm Boerhaave) s rozsiahlym pneumotoraxom vľavo
Mária Orolínová, Linda Valentíková, Mária Molnárová, Elena Loumová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2020
Predmetom našej kazuistiky je pacient so zriedkavým ochorením: spontánna ruptúra ezofágu – Boerhaaveho syndróm. Klinický stav pacienta bol od začiatku veľmi závažný, pacient bol výrazne algický, dyspnoický, schvátený – stav atypický pre primárny spontánny pneumotorax. CT vyšetrením bol vizualizovaný vzduch v mediastíne, pneumotorax vľavo, objemná hiátová hernia. Suponovaná bola ruptúra v oblasti hiátovej hernie alebo ezofágu, ktorá sa neskôr potvrdila. Manažment pacienta prebiehal v urgentnom režime, pacient odoslaný na II. chirurgickú kliniku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde bol úspešne operovaný a liečený.

Spontaneous esophageal rupture (Boerhaave’s syndrome) with extensive left pneumothorax
The subject matter of our casuistics is clinical case of a patient with rare disease – spontaneous esophageal rupture (Boerhaave’s syndrome). From the beginning, the patient’s clinical state was very serious and the patient was considerably algic, dyspnoic and breathless – he was in an atypical state with regard to primary spontaneous pneumothorax. A CT scan has shown the presence of air in mediastinum, left pneumothorax and large hiatal hernia. A rupture has been presumed in the hiatal hernia area or in the esophageal area, which was later confirmed. The management of the patient has been performed in urgent mode and patient was subsequently sent to the 2nd Department of Surgery of Louis Pasteur University Hospital in Košice where he was successfully operated on and treated.
Keywords: esophageal rupture, Boerhaave, pneumothorax
ruptúra pažeráka Boerhaave pneumotorax
Interná med. 2020; 20 (4): 175-177
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by