Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Spontánny ovariálny hyperstimulačný syndróm
M. Harbuláková, Ľ. Turkota, I. Rusňák, A. Čunderlík, M. Korbeľ, Ľ. Danihel
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Ovariálny hyperstimulačný syndróm je v súčasnosti zriedkavá a potenciálne životohrozujúca komplikácia ovariálnej stimulácie. Výnimočne sa môže vyskytnúť aj v spontánnej gravidite. Najčastejšie je asociovaná s hypotyreózou, molárnou degeneráciou plodového vajca a s viacplodovým tehotenstvom. Môže ho imitovať syndróm polycystických ovárií. Kazuistika predkladá prípad pacientky so spontánnym ovariálnym hyperstimulačným syndrómom.

SPONTANEOUS OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME
Ovarian hyperstimulation syndrome is a rare and potentially life-threatening complication after ovulation induction. It can rarely occur in spontaneously conceived pregnancies. It is most often associated with hypothyroidism, mola hydratidosa, and multiple pregnancies. It can imitate the polycystic ovary syndrome. We report a case of a patient with spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome.
Keywords: ovarian hyperstimulation syndrome, mola hydratidosa, polyticystic ovaries
ovariálny hyperstimulačný syndróm mola hydatidosa polycystické ováriá
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 48 – 51
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by