Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Správa
Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2015
Vladimír Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Predmetom správy hlavného odborníka MZ SR pre urológiu je
podanie informácií o operačnej aktivite urologických lôžkových
zariadení na Slovensku vo vybratých operačných činnostiach za
daný rok. S tradíciou poskytovania týchto správ začal prof. MUDr.
Ján Kliment, PhD., ktorý ako prvý predniesol správu na XVII. urologickej
konferencii v roku 2010 v Skalici. Následne sa správy stali
stálou súčasťou plenárnych zasadaní SUS. Tento rok bude správa
prvýkrát uverejnená aj na stránke SUS. Pokladám to za významný
medzník, ktorý nám pomôže hodnotiť vlastnú prácu.
Klin. urol. 2016; 12 (3): 135-139
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by