Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2016
Vladimír Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Cieľ: Zámerom tohto článku je podať informáciu hlavného odborníka o operačnej aktivite urologických lôžkových zariadení v Slovenskej republike v roku 2016.
Materiál a metódy: V článku je predstavených 21 urologických lôžkových pracovísk, kde sa sleduje operačná aktivita vo vybraných operačných činnostiach za rok 2016. Skúmané operačné aktivity sú aj súčasťou štatistického zisťovania v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) Slovenskej republiky.
Výsledky: Údaje, ktoré poskytli vedúci jednotlivých lôžkových pracovísk, sú štatisticky spracované a dané do súvislosti s aktivitou týchto urologických pracovísk a slovenskej urológie za posledných 7 rokov.
Klin urol 2017; 13 (3): 146 – 151
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by