Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Správa o ukončení štúdie CHI-SQUARE
Ján Murín, Miroslav Pernický, Soňa Kiňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
V nedávnej minulosti prebehli štúdie, ktorých cieľom bolo zvýšenie sérového HDL cholesterolu. Išlo o CETP inhibítory (torcetrapib a dalcetrapib, ktoré významne zvýšili sérovú hladinu HDL cholesterolu, ale neovplyvnili kardiovaskulárne príhody, štúdie s ďalšími inhibítormi anacetrapibom a evacetrapibom ešte prebiehajú).
V poslednom mesiaci publikovali štúdiu CHI-SQUARE (autori tu podávali mimetikum ApoAI v 3 dávkach v infúznej forme a mali aj placebové rameno liečby). Pacienti boli po akútnom koronárnom syndróme, ktorý sa riešil štandardne perkutánnou angioplastikou a primeranou následnou guidelinovou liečbou. Testované mimetikum ApoAI sa k štandardnej liečbe pridávalo. Tento liek však neovplyvnil koronárnu aterosklerózu, pričom sa efekt hodnotil vyšetrením IVUS (intravaskulárnym ultrazvukom).
Zdá sa preto, že cesta s redukciou LDL cholesterolu v sére je účinnejšia v prevencii kardiovaskulárnych príhod a v súčasnosti je tento prístup dominantný v klinickej praxi.
koronárna ateroskleróza akútny koronárny syndróm HDL cholesterol liečba infúziou ApoAI
Interná med. ; 15 (2): 53-54
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by