Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Správa z konferencie european germ cell cancer consensus group
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
V priebehu posledných 20-25 rokov sa germinatívne nádory stali modelom kuratívnych malignít. Vysoká senzitivita na chemoterapiu obsahujúcu platinu, na rádioterapiu a chirurgickú intervenciu vedie k vysokému počtu vyliečených pacientov (> 99 % vo včasných štádiách ochorenia, 90 % v stredne pokročilých a 50 % v pokročilých štádiách, s dobrou strednou, resp. so zlou prognózou podľa IGCCCG kritérií(1).
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by