Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Správa zo sympózia neurológov a urológov na Slovensku
Ladislav Valanský
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Dňa 27. mája 2017 sa v Košiciach v hoteli Yasmin uskutočnilo prvé sympózium neurológov a urológov na Slovensku venované problematike neuro-urológie. Organizátormi podujatia bola Slovenská urologická a neurologická spoločnosť a sekcia pre kontinenciu SUS, ktorá jeho konanie iniciovala, organizačne ho zabezpečila Aesculap Akademie z Prahy, ktorá je súčasťou svetovej vzdelávacej inštitúcie skupiny B. Braun. Program sympózia zostavil prof. Valanský, odborným garantom bol prof. Švihra, podpredseda a vedecký sekretár SUS a predseda sekcie pre kontinenciu SUS. Jedným z hlavných cieľov organizátorov sympózia bolo nadviazanie užšej komunikácie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce pri diagnostike a liečbe urologických symptómov sprevádzajúcich väčšinu neurologických chorôb.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by