Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Srdce a diabetes mellitus
Boris Krahulec
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2004
Diabetici sa vyznačujú nahromadením rizikových faktorov aterosklerózy, častým výskytom metabolického syndrómu s endotelovou dysfunkciou. Výskyt kardiovaskulárnych ochorení je preto u mužov diabetikov 2-krát vyšší a u žien diabetičiek 3-krát vyšší ako u nediabetikov. Ochorenia srdca u diabetikov sa delia na aterosklerotické poškodenie koronárnych artérií, kardiomyopatiu a kardiálnu autonómnu neuropatiu. Prítomné je zvýšené riziko asymptomatických infarktov myokardu, na čo je potrebné myslieť v každodennej praxi. Diagnostika sa opiera o pokojový EKG, urobený minimálne 1-krát ročne, záťažové EKG, echokardiografiu, prípadne táliovú scintigrafiu. Diabetici by mali byť výborne metabolicky kompenzovaní, s normálnymi hodnotami krvného tlaku, nízkymi hladinami LDL cholesterolu, liečení ACE inhibítormi a kyselinou acetylsalicylovou.
metabolický syndróm asymptomatická ischémia myokardu kardiomyopatia kardiálna autonómna neuropatia
Interná med. 2004; 4 (11): 581-588
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by