Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Srdcové zlyhávanie v gravidite
Juraj Dúbrava
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2019
Prehľadová práca prezentuje epidemiológiu, etiológiu, diagnostiku, manažment a vedenie pôrodu u pacientok so srdcovým zlyhávaním v gravidite. Z praktického hľadiska poukazuje na špecifiká farmakoterapie v gravidite a počas laktácie. Zvláštna pozornosť sa venuje komplexným informáciám o peripartálnej kardiomyopatii. V práci sa uvádza aktuálny prehľad najdôležitejších informácií o ochoreniach srdca v gravidite na Slovensku.
 
Heart failure in pregnancy
The overview article presents epidemiology, etiology, diagnostics, therapy and delivery management in patients with heart failure in pregnancy. From a practical point of view it points out to the specifics of pharmacotherapy in pregnancy and during lactation. Particular attention is paid to comprehensive information on peripartal cardiomyopathy. The paper presents a current overview of the most important informations about heart diseases in pregnancy in Slovakia.
Keywords: heart failure, pregnancy, peripartal cardiomyopathy
srdcové zlyhávanie gravidita peripartálna kardiomyopatia
Interná med. 2019; 19 (5): 188-193
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by