Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
štandardná liečba chronickej hepatitídy c
Jozef Glasa
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Chronická hepatitída C (CHC) je dlhotrvajúce (chronické) zápalové ochorenie pečene spôsobené vírusom hepatitídy C (angl. Hepatitis C Virus - HCV). Predstavuje závažný medicínsky, ale aj ekonomický, sociálny a etický problém. Jeho významnosť vyplýva z epidemiológie HCV (šírenie a nárast výskytu v rizikových skupinách osôb), neexistencie špecifickej prevencie (vakcíny) a z chronického priebehu infekcie HCV, spojeného s postupným vývojom závažných klinických následkov a komplikácií u významného podielu infikovaných osôb (obrázok 1).
Interná med. 2007; 7 (2): 89-96
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by