Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
STANOVISKO VÝBORU SEKCIE PERINATÁLNEJ MEDICÍNY SGPS K LIEČIVÁM POUŽÍVANÝM PRI INDUKCII PÔRODOV
J. ZÁHUMENSKÝ, P. KAŠČÁK, M. KORBEĽ
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
V roku 2011 v časopise Gynekológia pre prax boli publikované odporúčané postupy pri indukcii pôrodu vrátane preindukcie(1). Na celoslovenskom rozbore perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2018 v Nižnej na Orave 31. 5.–1. 6. 2019 sa v diskusii ukázalo, že nie na všetkých pracoviskách tieto odporúčania akceptujú a používajú. Klinická prax sa vo svete aj v Slovenskej republike (SR) v ostatnom desaťročí pod vplyvom nových poznatkov a dobrých praktických skúseností zmenila...
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by