Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Starostlivosť o HIV pozitívnych pacientov – súčasné možnosti terapie
Katarína Šimeková
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2016
Nové poznatky z oblasti vedeckého výskumu, vývoj liečiv a nové klinické dáta získané v ostatných rokoch viedli k zmene
niektorých terapeutických postupov pri liečbe HIV infekcie. Boli upresnené kritériá výberu liečiv, sledovania efektu liečby
a komplikácií. Zmenil sa najmä pohľad na začiatok liečby, ktorý by mal byť čo najskôr. Včasné začatie má význam pri
rozvoji AIDS – definujúcich aj ako non-AIDS ochorení. Liečba v SR vychádza z európskych a najmä českých odporúčaní.
Voľba konkrétneho režimu je však prísne individuálna s prihliadnutím na charakteristiky a stav pacienta.
HIV infekcia ART antiretrovírusová terapia efekt liečby včasná liečba
Interná med. 2016; 16 (5): 206-208
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by