Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Štítna žľaza a poruchy reprodukčných funkcií u ženy
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Choroby štítnej žľazy sú jednou z najčastejších endokrinných príčin infertility u žien. Množstvo štúdií ukázalo, že tyreopatie ovplyvňujú nielen schopnosť ženy otehotnieť, ale výrazne zasahujú aj do priebehu gravidity a vývoja plodu. Najčastejšou príčinou porúch menštruačného cyklu a fertility je primárna hypotyreóza, zriedkavejšie sa poruchy fertility vyskytujú u žien s tyreotoxikózou. Po liečbe týchto tyreopatií sa fertilita obnovuje. Aj autoimunitná tyreoiditída s normálnou funkciou štítnej žľazy je asociovaná s vyšším rizikom abortov, efekt liečby tyroxínom na zlepšenie fertility je však diskutabilný a vyžaduje si ďalšie štúdie.

The thyroid gland and disorders of reproductive functions in women
Diseases of the thyroid gland are one of the most frequent endocrine causes of infertility in women. Many studies showed that thyropathy influences, not just the woman’s ability to get pregnant but also significantly interferes with the process of pregnancy and foetal development. The most frequent cause of the menstrual cycle disorders and infertility is primary hypothyroidism, but infertility rarely occurs in women with thyrotoxicosis. After treatment of these thyropathies, fertility restores. Autoimmune thyroiditis with the normal function of the thyroid gland is associated with a higher risk of abortions. The effect of the treatment for improvement of fertility is questionable and requires other studies.
Keywords: autoimmune thyroiditis, hypothyroidism, hyperthyroidism, ovarian cycles, fertility


autoimunitná tyreoiditída hypotyreóza hypertyreóza ovariálny cyklus fertilita
Interná med. 2021; 21 (1): 11-13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by