Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Štúdia HAT (Hypoglycaemia Assessment Tool): výsledky v Slovenskej republike
Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2016
Hypoglykémia je najčastejšou akútnou komplikáciou predovšetkým diabetikov liečených inzulínom alebo perorálnymi
sulfonylureovými antidiabetikami. Štúdia HAT (Hypoglycaemia Assessment Tool) bola medzinárodná neintervenčná
a sledovala výskyt hypoglykémie v „bežnom živote” diabetických pacientov. Primárnym cieľom štúdie bolo zistiť
percento pacientov aspoň s jednou hypoglykémiou počas sledovaného obdobia u diabetikov 1. a 2. typu liečených inzulínom.
Na Slovensku štúdia prebiehala v 51 centrách a zúčastnilo sa v nej 510 pacientov. Akákoľvek hypoglykémia sa
u slovenských pacientov vyskytla u 92,1 % diabetikov 1. typu a u 56 % diabetikov 2. typu. Závažná hypoglykémia (vyžadujúca
asistenciu druhej osoby) nebola ojedinelá (20,9 % DM 1. typu vs 8,4 % DM 2. typu). Štúdia HAT aj na Slovensku
potvrdila, že obava z hypoglykémie je častá u diabetikov 1. aj 2. typu a výrazne ovplyvňuje adherenciu k liečbe.
štúdia HAT hypoglykémia diabetes mellitus 1. a 2. typu
Interná med. 2016; 16 (9): 357-359
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by