Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Sú penicilíny stále aktuálne?
Leon Langšádl
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Penicilínové antibiotiká bránia dokončeniu syntézy bakteriálnej steny, a preto sú baktericídne. Na rozdiel od prirodzených penicilínov, polosyntetické penicilíny sú pripravované chemickou syntézou. V súčasnosti poznáme značnú časť mechanizmov bakteriálnej rezistencie na tieto antibiotiká, ako aj ich farmakodynamiku a farmakokinetiku. Znalosť týchto vlastností nám umožňuje optimalizovať ich správne využitie pri liečbe bakteriálnych infekcií. Kombinácia penicilínov s inhibítormi betalaktamázových enzýmov značne rozšírili ich použitie. Penicilínové antibiotiká, vrátane prirodzených penicilínov, sú i naďalej časťou palety používaných antibakteriálnych liečiv.
antibiotiká penicilíny farmakodynamiká farmakokinetiká rezistencia antibakteriálna liečba
Interná med. 2004; 4 (1): 17 - 20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by