Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Subkutánne imunoglobulíny v liečbe primárnych imunodeficiencií v detskom veku
Miloš Jeseňák1, Peter Bánovčin1, Iveta Plavnická1, Jana Straková2
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
Primárne imunodeficiencie (PID) tvoria heterogénnu skupinu ochorení, pri ktorých nachádzame funkčný alebo morfologický defekt v jednej alebo vo viacerých zložkách imunitného systému, vznikajúci na základe genetického podkladu. Takmer 70-85 % všetkých PID je spojených s poruchami tvorby protilátok. Čím skôr sú protilátkové PID diagnostikované, tým skôr môže byť začatá substitučná liečba imunoglobulínmi, ktorá signifikantne redukuje riziko infekčných komplikácií. Subkutánna substitúcia imunoglubulínov predstavuje efektívnu a bezpečnú alternatívu k intravenóznej aplikácii. Účinnosť je pri oboch modalitách porovnateľná, rozdiel je v bezpečnostnom profile a vo výskyte systémových nežiaducich účinkov. Liečbu možno aplikovať v domácich podmienkach.
intravenózne imunoglobulíny primárne imunodeficiencie protilátky subkutánne imunoglobulíny
Pediatria (Bratisl.) 2013; 8 (3): 131-137
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by