Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasná echokardiografická diagnostika aortálnej stenózy
Dušan Holoubek, Gabriel Valočík, Ján Ignác, Monika Jankajová, Mariana Dvorožňáková, Peter Čandík
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2017
Aortálna stenóza sa stala najčastejšou chlopňovou chybou srdca aj závažnou príčinou kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Prognóza pacientov sa výrazne zhoršuje v momente objavenia sa symptómov. Neliečená aortálna stenóza prináša vysokú mortalitu, až 50 % pacientov zomiera do 2 rokov od objavenia sa symptómov. Echokardiografia je v súčasnosti základnou neinvazívnou diagnostickou a kvantifikačnou metódou aortálnej stenózy. Echokardiografické stanovenie stupňa závažnosti stenózy musíme vždy hodnotiť a interpretovať v kontexte s individuálnym klinickým nálezom pacienta. Súčasné odporúčania zdôrazňujú integrovaný prístup v stanovení diagnózy aortálnej stenózy: zhodnotenie morfológie chlopne, transvalvulárnu rýchlosť/gradient, plochu ústia aortálnej chlopne, výtokovú rýchlosť, morfológiu a funkciu ľavej komory, tlak krvi a symptómy.
aortálna stenóza transvalvulárny gradient echokardiografia
Interná med. 2017; 17 (12): 489-493
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by