Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasná koncepcia primárnej a sekundárnej prevencie pažerákového varikózneho krvácania
Mária Szántová, Zuzana Petrakovičová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Práca predkladá súčasnú koncepciu primárnej a sekundárnej prevencie varikózneho krvácania v nadväznosti na medzinárodný konsenzus Baveno IV. (2005), Metodický list racionálnej farmakoterapie „Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii“ (január 2008) a medzinárodnú konferenciu v Atlante (2007) v predvečer Baveno V. Primárna prevencia portálnej hypertenzie označuje súhrn opatrení vykonaných pred prvým pažerákovým krvácaním. Liekom prvej voľby u pacientov s veľkými varixami sú neselektívne betablokátory (nBB). Keďže nadolol nie je v SR registrovaný, z alternatívnych liekov je najvýhodnejším karvedilol. Okrem redukcie portálneho tlaku má pozitívny metabolický profil, ovplyvňuje markery endotelovej dysfunkcie a miera jeho beta-blokujúceho účinku je úmerná stupňu hepatálnej dysfunkcie. Pri kontraindikácii alebo intolerancii nBB je indikovaná ligácia. Sekundárna prevencia zahŕňa súhrn opatrení počnúc 6. dňom po akútnom krvácaní. Odporúča sa kombinácia ligácie a nBB, v prípade zlyhania TIPS alebo chirurgické portosystémové skraty. Meranie hepatovenózneho gradientu je jedinou exaktnou metódou na určenie stupňa PH.
prevencia portálna hypertenzia neselektívny betablokátor ligácia definícia kľúčových udalostí
Interná med. 2010; 10 (2): 71-77
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by