Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
SÚČASNÉ IMUNOHISTOCHEMICKÉ MARKERY CERVIKÁLNYCH LÉZIÍ
E. KÚDELA, M. ŇACHAJOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, E. KOZUBÍK, D. ŠIMOVÁ, T. ROKOS, T. PRIBULOVÁ, K. BIRINGER
Exaktná diagnostika a následný manažment sú základom sekundárnej prevencie rakoviny krčka maternice. Imunohistochemické markery ponúkajú alternatívu základnému farbeniu hematoxylínom eozínom a pomáhajú diferencovať diskutabilné prípady a jednotlivé histologické kategórie. V prehľadovom článku uvádzame úlohy imunohistochemického farbenia p16INK4a, Ki-67, MCM a E4 v diferenciálnej diagnostike cervikálnych lézií s vysokou kombinovanou senzitivitou a špecificitou.

PRESENT IMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS OF CERVICAL LESIONS
The precise diagnostics and subsequent management are the base for secondary prevention of cervical cancer. Immunohistochemical markers are a promising alternative to common haematoxylin-eosin staining. They help to differentiate questionable cases and particular histological categories. In our review article, we describe immunohistochemical staining p16INK4a, Ki-67, MCM and E4 in differential diagnostics of cervical lesions with improved combined sensitivity and specificity.
Keywords: immunohistochemistry, p16INK4a, E4, MCM
imunohistochémia p16INK4a E4 MCM
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 77 – 80
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by