Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné možnosti a perspektívy v liečbe srdcového zlyhávania
Ján Murín, Miroslav Pernický, Marta Filková, Soňa Kiňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Práca pojednáva o liečbe chronického srdcového zlyhávania a ponúka aj výhľad do blízkej budúcnosti. Jestvujú dva typy srdcového zlyhávania, systolický typ (s ejekčnou frakciou menej ako 40 % ) a tzv „diastolický typ“ (srdcové zlyhávanie so zachovalou ejekčnou frakciou, t. j. nad 40 %), pričom autor rozoberá rozdiely v patofyziológii ochorenia. Dnešná “evidence based liečba“ sa dotýka len systolického typu ochorenia (blokátory RAAS, sympatiku, ivabradín, diuretiká, ale i digoxin, warfarin, či ďalšia liečba). U “diastolického typu“ srdcového zlyhávania liečime hlavne komorbidity. V blízkej budúcnosti čakáme väčší praktický prínos biomarkerov (natriuretické peptidy, troponíny) pri liečbe chronického srdcového zlyhávania, ale i väčší vstup edukácie o srdcovom zlyhávaní (zdravotnými sestrami) a účasť tzv jednotiek srdcového zlyhávania v klinickej praxi. Ale náročné ochorenia, komorbidity a vysoký vek pacientov si takéto riešenie zaslúži.
chronické srdcové zlyhávanie systolické a “diastolické” srdcové zlyhávanie liečba srdcového zlyhávania biomarkery srdcového zlyhávania edukácia pacientov jednotka srdcového zlyhávania
Interná med. 2014; 14 (3): 131-134
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by